87966455_1082279562140219_11190224573159

Supervizare pentru psihologi

Specialitatea:

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Supervizor Psiholog Principal Dr.Valeria Negovan

Psiholog cu drept de liberă practică  - Cod personal:05803 (atestat CPR nr. 788 din 20.03.2008).

Pe parcursul perioadei de supervizare veți beneficia de experiența practică în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională dobândită în cadrul serviciilor prestate la Cabinetul individual de psihologie (2011 - prezent) precum și de experiența universitară (didactică și de cercetare) în domeniul psihologiei educației, psihologiei învățării și psihologiei carierei, de peste 40 de ani a doamnei Prof.Univ.Dr.Valeria Negovan.

Activitatea de pregătire profesională continuă în cadrul programului de supervizare vizează

dezvoltarea competenţelor şi comportamentelor profesionale specifice psihologilor în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară şi vocațională (cod COR: 263407) în acord cu prevederile:

a) Colegiului Psihologilor din România (COPSI), în principal comisia pentru Psihologie educaţională, consiliere școlară şi vocațională;

b) Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Psihologie (European Federation of Psychologists Associations);

c) Asociaţiei Psihologilor Americani (American Psychological Association, Divizile 13, 14 şi 17).

Informarea-documentarea teoretică şi aplicaţiile practice se focalizează, conform prevederilor Colegiului Psihologilor din România (COPSI), pe: evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei;  consiliere școlară; consiliere vocațională; intervenție psihologică primară;  consultanță.

Contractul de supervizare se va încheia cu :

                Valeria Negovan Cabinet individual de psihologie, autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania, Certificat înregistrare nr. 2082 din 03.12.2010 (https://www.facebook.com/valerianegovanpsiholog

Contact:e-mail: negovanv.cip@gmail.com 

Informații despre supervizor:

https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Negovan

https://www.semanticscholar.org/author/Valeria-Negovan/8126932

https://www.worldcat.org/identities/np-negovan,%20valeria/

87768646_131125634942239_320858407757781

Specialitatea:

Psihologie clinică

Supervizor Psiholog Principal Maria Velica

Psiholog cu drept de liberă practică  - Cod personal:02974

Pe parcursul perioadei de supervizare veți beneficia în primul rând de experiența practică a supervizorului, de peste 20 de ani în domeniul psihologiei clinice   ( obținută prin serviciile psihologice prestate în mediu instituțional cât și în mediu privat), de accesul la o bază de date privind beneficiile și limitele diverselor instrumente de evaluare, de o abordare științifică a problemelor de psihodiagnostic și psihodiagnostic diferențial, precum și de accesul la folosirea în scop didactic a instrumentelor psihologice validate științific, pentru toate categoriile de vârstă.

Activitatea de pregătire profesională continuă în cadrul programului de supervizare vizează:

dezvoltarea competenţelor şi comportamentelor profesionale specifice psihologilor în specialitatea psihologie clinică (cod COR: 263401) în acord cu prevederile:

a) Colegiului Psihologilor din România (COPSI), în principal comisia pentru Psihologie clinică și Psihoterapie;

b) Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Psihologie (European Federation of Psychologists Associations);

c) Asociaţiei Psihologilor Americani (American Psychological Association).

Informarea/documentarea teoretică şi aplicaţiile  practice se focalizează, conform prevederilor Colegiului Psihologilor din România (COPSI), pe: evaluarea şi psihodiagnoza clinică, consiliere primară și intervenții terapeutice în situații de criză existențială.

Doamna psiholog Maria Velica deține licență pentru următoarele instrumente psihologice, validate științific:

1.Test Denver II (Developmental Screening Test)

2.Testul WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) 

3.Test ASRS (Autism Spectrum Rating Scales)

4.Test Conners 3 ( Scale for Assessing ADHD)

5.Testul Proiectiv Desenul Persoanei (D.A.P.)

6.Testul Proiectiv Desenul Familiei

7.TAT (Thematic Apperception Test)- pentru adulți

8.TAT (Thematic Apperception Test) – pentru copii

9.Test ASEBA (The Achenbach System of Empirically Based Assessment)

10.NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire)

11.CCAE (Checklist for Child Abuse Evaluation)

12.ABAS II (Adaptative Behavior Assessment System)

13.MMPI -2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) 

14.CPI-260 ((California Psychological Inventory)

15.PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)

16.IST (Intelligenz-Struktur-Test 2000 R)

17.MMSE (The Mini-Mental State Examination)

Contractul de supervizare se va încheia cu : Velica Maria Cabinet de Psihologie 

Contact:

Tel:0723638404

e-mail: mariavelica@gmail.com