Programul de formare continuă pentru psihologi Intervenții psihologice pentru dezvoltarea optimală a identității în adolescență-o abordare pragmatic aplicativă

Students and Teacher in Classroom

Cursul se adresează psihologilor cu liberă practică în:

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;

Profesorilor consilieri CJRAE;

Psihologie clinică.

Formatori:

Prof.Univ.Dr. Valeria Negovan

Psiholog principal în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;

Maria Velica

Psiholog clinician principal.

Cursurile se desfăşoară în zilele de: vineri – 4 ore; sâmbătă 6 ore;

Număr de Credite: 

10 credite profesionale   (conform regulii 1 oră / 1 credit)

cost: 300 lei;

Detaliile de plată se găsesc în Formularul de înscriere.

Documente necesare la înscriere:

Cerere de înscriere;

Diplomă de licenţă sau adeverinţă – fotocopie;

Atestat de liberã practicã – fotocopie - actele se prezintă în formă fizică la prima oră de curs.

Cum se face înscrierea: vă rugăm completați Formularul de înscriere cu toate detaliile necesare. Când avem un număr de minim 20 de persoane, vă comunicăm data începerii și locul desfășurării.

Contact:

secretariatinb@gmail.com

Tel:0723638404

Informațiile oferite în cadrul cursului și exercițiile aplicative integrate în structura acestuia vor contribui la  cunoașterea,  înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale pe care se bazează intervențiile psihologice pentru dezvoltarea optimală a identității în adolescență și pentru limitarea efectelor negative  asupra adaptării adolescenților la problemele de dezvoltare identitară.

Obiective generale:

Dezvoltarea competențelor de:

 a) evaluare şi diagnoză; 

 b) consiliere şcolară;  

 c) consiliere vocațională; 

 d) intervenție psihologică; 

 e) cercetare  în domeniul asistenței psihologice.

Obiective specifice:

Completarea și dezvoltarea cunoștințelor şi informațiilor cu privire la intervențiile psihologice pentru dezvoltarea optimală a identității în adolescență;

Conștientizarea importanței demersului  de evaluare psihologică a dezvoltării identității în adolescență; 

Perfecționarea abilităţilor de utilizare a principalelor instrumente de evaluare psihologică   a dezvoltării identității în adolescență; 

Familiarizarea cu noi metode şi tehnici de consiliere şcolară focalizate pe  dezvoltarea optimală a identității în adolescență;

Abilitare în analiza programelor de intervenție primară în cazul copiilor şi tinerilor aflați în situaţii de criză identitară;

Abilitare în dezvoltarea unor programe de  prevenţie focalizate pe dezvoltarea optimală a identității în adolescență.

 

Programa cursului - Teme principale:

Tema I Identitatea la adolescenți – dimensiuni și dezvoltare 

Subiecte abordate:

1. Identitatea– delimitări conceptuale; 

2. Identitate personală și identitate socială; 

3. Stările (statusurile)  identitare (Modelul Erikson-Marcia);

4. Procesul dezvoltării identității – particularități de vârstă și gen;

5. Dezvoltarea sănătoasă a identității: distinctivitate, coerență și continuitate;

6. Perspectiva contemporană asupra dezvoltării identității în adolescență: influența globalizării;

7. Instrumente de evaluare a identității la adolescenți.

Tema II Promovarea/susținerea dezvoltării optimale a identității în adolescență 

Subiecte abordate:

1. Mediul educațional -  context esențial în dezvoltarea identității adolescenților;

2. Intervenții psihoeducaționale pentru dezvoltarea  identității adolescenților, menținerea sentimentului identității de sine în contextul schimbărilor circumstanțelor de viață, suport pentru  siguranță relațională, suport pentru auto-validitate și auto-actualizare versus devalorizare socială, facilitarea auto explorării;

3. Intervenții psihoeducaționale pentru dezvoltarea  identității adolescenților - metode și exemple de programe de intervenție;

4. Evaluarea pre și post intervenție psihoeducațională pentru dezvoltarea optimală a identității la adolescenți;

5. Considerații etice în implementarea intervențiilor pentru promovarea dezvoltării identității la adolescecenți.

Tema III Patologia identității 

 Subiecte abordate:

1. Etiologia tulburărilor de identitate - factori genetici, neurali, temperamentali,  sociali/de mediu;

2. Simptome ale patologiei identității: goliciunea cronică, superficialitatea, toleranța slabă la frustrare, anxietate, lipsa controlului impulsurilor, pierderea capacității de autodefinire, blocaje emoționale  care apar în momentele de intimitate fizică, pierdere gravă a capacității normale pentru auto-reflecție și mentalizare;

3. Sindromul difuziei identitatii: trăsături de caracter contradictorii, discontinuitate temporală a sinelui,  absența autenticității, disforia de gen și relativismul moral;

4. Tulburările identității: tulburările conștiinței corporalității: tulburări de schemă corporală (imaginea de sine); 

5. Tulburările structurii câmpului de conștiință - întâlnite în situații de afecțiuni neurologice și afecțiuni psihiatrice;

6. Tulburări de graniță în psihopatologia identității: tulburări ale conștiinței de sine întâlnite în situații nepsihiatrice;

7. Evaluarea și tratarea patologiei identității la adolescenți (scale de autoraport și modele terapeutice de abordare).

Tema IV Aplicații practice.

Dezvoltarea și implementarea unui program de psihoeducație pentru promovarea dezvoltării optimale a identității în mediul școlar:

Subiecte abordate:

Explorarea identității personale: Cine sunt eu și cum am devenit așa cum sunt ? - în relație cu inițiativa devenirii personale, spiritul agentic, speranța  și perspectiva asupra viitorului;

• Stabilirea obiectivelor, metode de lucru recomandate, ședințe, derularea sesiunilor de lucru, evaluarea pre și post intervenție;

• Intervenție asupra eurilor posibile – pe baza tehnicilor promovate de psihologia pozitivă.