Cine suntem?

Institutul de Neuropsihologie din București este o asociație profesională non-guvernamentală înființată în anul 2018, deschisă către colaborare cu alte organizații similare din țară și din străinătate, cu instituții de învățământ, centre universitare, spitale și instituții administrative.

Suntem o echipă multidisciplinară de psihologi cu Atestat de liberă practică în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; Psihologie clinică;, Psihoterapie; Logopedie; Psihopedagogie; Consiliere psihologică; Psihologia muncii și organizațională; Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, alături de o rețea de colaboratori medici, cadre didactice și alți specialiști din comunitate.

 

Cui ne adresăm?

Psihologilor – prin programe de formare continuă, acreditate de Colegiul Psihologilor din România;

Cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – prin programe de formare continuă, acreditate de Ministerul Educației și Cercetării;

Studenților – prin programe de practică și voluntariat, în colaborare cu instituțiile de învățământ la care sunt înscriși;

Comunității:

Prin programe de psihoeducație adresate copiilor și părinților în vederea pervenirii problemelor de sănătate mintală;

Prin activități de diseminare a informațiilor către public și activități de advocacy, astfel încât să avem o contribuție esențială în domeniul îmbunătățirii calității vieții.

Prin servicii psihologice de evaluare clinică și intervenții terapeutice în vederea recuperării, abilitării sau reabilitării persoanelor cu probleme de sănătate mintală;

Prin servicii de evaluare psihologică pentru eliberarea de Avize psihologice necesare la diverse instituții sau Rapoarte de evaluare psihologică, necesare pentru orientare școlară, obținerea încadrării în grad de handicap, expertiza în muncă, prezentării în justiție în cazurile care implică existența unei componente psihologice, alte  tipuri de raport psihologic în funcție de motivul evaluării.

Ce facem?

Oferim soluții integrate și fundamentate științific, opinii de specialitate bazate pe cele mai recente descoperiri din domeniul sănătății mintale, neuropsihologiei și din domeniul psihoeducației.

Punem la dispoziția tuturor clienților noștri o echipă de profesioniști cu experiență în dezvoltarea profesională, dar și în evaluarea și intervenția psihologică în cazul clienților cu probleme de sănătate mintală sau probleme de psihoeducație care determină și mențin o serie de simptomatologii ce le afectează calitatea vieții.

În activitatea nostră folosim metode și instrumente psihologice validate științific și etalonate pe populația din România, pentru toate categoriile de vârstă.

Valorile noastre

Demnitatea umană este cea mai importantă valoare pe care o promovăm. 

Respectul, profesionalismul și confidențialitatea definesc și completează setul de valori al specialiștilor din cadrul asociației noastre.

Toți membrii Institutului de Neuropsihologie din București au responsabilitatea de a-și desfășura activitatea în concordanță cu normele de deontologie profesională, reglementate în cadrul profesiei pe care o practică.

         Institutul de Neuropsihologie din București este înscris în Registrul Formatorilor de Formare Profesională din cadrul Colegiului Psihologilor din România menționat la poziția 205 nr. RF-II-B-205/07.06.2019 și este înscris ca instituție acreditată pentru desfășurarea programelor de Formare Continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Ordinului de Ministru nr 3189/07.02.2020, menționat la pagina 6, poziția 29 a anexei care face parte integrantă din Ordin.