Politica de confidențialitate

 

       În cadrul organizației noastre, Asociația Institutul de Neuropsihologie din București (AINB) acordăm o atenție deosebită protejării oricăror informații pe care le obținem de la beneficiarii serviciilor noastre. În cadrul politicii de confidențialitate avem proceduri clare de gestiune a datelor personale și a informațiilor obținute ca urmare a activității profesionale. Cu toți membrii asociației noastre, precum și voluntarii sau colaboratorii care prin natura activității lor profesionale au acces la unele informații cu privire la datele personale ale clienților, am încheiat un acord scris cu privire la respectarea politicii de confidențialitate. De asemenea, fiecare are responsabilitatea să respecte codul deontologic al profesiei din care face parte.

          Prelucrarea datelor personale se face numai ca urmare a consimțământului scris al clientului, obținut în urma informării acestuia într-o manieră accesibilă, cu privire la scopul folosirii și modalitatea gestiunii acestor date. Politica noastră privind prelucarea datelor personale este mult mai largă, specifică pentru fiecare tip de activitate, dar pentru informarea dumneavoastră generală vă rugăm să parcurgeți această notă de informare.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

         Prin reprezentant legal Maria Velica, președinte, AINB în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, aplicabil din 25.05.2018, se obligă să administreze în condiții de confidențialitate și siguranță, numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei, copil sau alte persoane - în condițiile legii. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării datelor personale este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea de asociație profesională non-guvernamentală. Datele colectate au ca scop asigurarea calității serviciilor oferite de noi, prin mijloace profesionale specifice și îndeplinirea obligațiilor noastre legale de emitere a documentelor profesionale, de comunicare cu alte instituții, de evidență a actelor profesionale și de păstrare a acestora în condițiile legii arhivelor. Datele cu caracter personal nu vor fi distribuite către terți sau către membrii familiei fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul în scris.

     De la prevederile precedente sunt exceptate anumite situații, prevăzute de legislația în vigoare, de exemplu, dacă există un ordin judecătoresc care solicită datele, o anchetă penală, o situație care poate pune în pericol real alte persoane sau chiar persoana însăși.

      În calitatea dumneavoastră de beneficiar al serviciilor oferite de organizația noastră, aveți obligația de a furniza datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru:

  • întocmirea documentelor profesionale – aviz psihologic, fișă psihologică, rapoart psihologic, raport de consiliere/terapie;

  • înregistrarea la Colegiul Psihologilor din România sau la Ministerul Educației și Cercetării – în cazul persoanelor care parcurg programe de formare continuă acreditate de aceste instituții;

  • păstrarea registrelor noastre de acte profesionale și evidență a intervențiilor.

       Dacă în activitatea noastră va apărea necesitatea de a vă prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, vă vom solicita acordul.  Despre orice altă situație neprevăzută vă vom informa în cel mai scurt timp, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Cu privire la toate datele dumneavoastă pe care le prelucrăm, vă informăm că aveți dreptul de a ne solicita accesul la acestea, rectificarea, ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării – dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă doriți mai multe informații despre legislația privind protecția datelor personale, vă recomandăm site-ul oficial  www.dataprotection.ro al ANSPDCP.

       În situația în care doriți exercitarea în relația cu organizația noastră a oricărui drept legal care decurge din acest Regulament, ne puteți notifica la adresele de contact, prin mesaj scris și ne angajăm să vă soluționăm cererea în cel mai scurt timp respectând termenul legal. Dacă nu sunteți mulțumit de modul de soluționare vă informăm că aveți dreptul de a depune plângere la ANSPDCP.

Înainte de a depune o plângere vă rugăm să consultați „Condițiile procedurale privind adresarea unei plângeri admisibile” reglementate în Procedura de soluționare a plângerilor aprobată  prin Decizia nr. 133/2018.

     Dacă aveți orice fel de întrebări despre prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul organizației noastre, vă rugăm contactați-ne: tel: 0723638404