Program de formare profesională continuă pentru personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

ceccar-salaj-cursuri-de-pregatire-profes

Durata programului (80 de ore)

Programul se va desfășura în al doilea și al partru-lea weekend din lună – pe parcursul a două luni.

Interval orar:

Vineri

16.00-20.00

Sâmbătă

8.00-16.00

Duminică

8.00-16.00

Bugetul de timp alocat pe tip de activități: 30% teorie – 24 ore; 60% activități practice – 48 ore; 10% evaluare – 8 ore.

Locul desfășurării:

  1. Școala Profesionala Specială pentru Deficienti de Auz „Sf. Maria”, str. Aleea Istru, nr. 6, București, sector 6.

  2. Colegiul Național „Radu Greceanu” – str. Nicolae Bălcescu, nr. 8., Slatina, Județul Olt.

Cum se face înscrierea: vă rugăm completați Formularul de înscriere cu toate detaliile necesare. Când avem un număr de minim 20 de persoane, solicităm înregistrarea la MEC și vă comunicăm data începerii.

Cursul se desfășoară cu minim 20 de participanți și maxim 25.

Costul programului de formare  : 600 lei.

Detalii pentru plată în Formularul de înscriere.

Echipa managerială:

Coordonator program educational: Prof. Univ. Dr. Valeria Negovan

Manager proiect: Drd. Silviu Velica

Asistent proiect: Psiholog

Daniela  Munteanu

Adresa de contact:

secretariatinb@gmail.com

Tel:0723638404

Programul „RESURSELE PERSONALE ALE ELEVILOR ȘI VALORIFICAREA LOR ÎN ȘCOALĂ – PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ” este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform Ordinului privind acreditarea programelor de formare continuă, nr. 3189/07.02.2020 și menționat la pagina 6, poziția 29 a anexei care face parte integrantă din ordin, cu 20 de credite profesionale transferabile.

Domeniul tematic al programului: Consiliere și orientare școlară și în domeniul carierei.

Scopul programului:

1. Formarea unei reprezentări corecte, din perspectivă psihologică, asupra conceptului de ”resurse personale„ ale elevilor și asupra strategiilor și modalităților de valorificare a lor în școală;

2. Abilitarea personalului didactic în proiectarea și coordonarea optimă a activităților orientate spre formarea competențelor generale și specifice de dezvoltare personală a elevilor;

3. Dezvoltarea cunoștințelor și formarea abilităților necesare profesorului-diriginte pentru formarea la elevi a competențelor generale și specifice de dezvoltare personală, prevăzute în programele școlare.

Obiective generale ale programului:

În concordanță cu scopul formulat, programul are următoarele obiective generale, care urmăresc dezvoltarea competențelor personalului didactic de predare – profesori-diriginți și a personalului didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control:

  1. Înțelegerea aspectelor psihologice ale principalelor trasee de dezvoltare personală şi socială a elevilor (autocunoaştere, înţelegerea contextului social-economic);

  2. Folosirea conceptelor cheie, abordărilor şi teoriilor referitoare la resursele personale ale elevilor și la valorificarea acestora în activitatea școlară și în dezvoltarea pe tot parcursul vieții;

  3. Formarea competențelor pentru alegerea și crearea unor instrumente relevante de măsurare și apreciere a resurselor personale ale elevilor;

  4. Formarea competențelor pentru înţelegerea şi implementarea în mod conștient, justificat psihopedagogic a intervențiilor de dezvoltare a resurselor personale ale elevilor și a valorificării lor în activitatea școlară și în dezvoltarea pe tot parcursul vieții;

  5. Formarea competențelor pentru abordarea resurselor personale ale elevilor dintr-o perspectivă integratoare, ca parte a procesului de învățare activă;

  6. Formarea competențelor pentru abordarea resurselor personale ale elevilor din perspectiva orientării și consilierii în carieră a elevilor;

 

Programul este structurat pe cinci module de formare astfel:

MODULUL I. Resursele personale – clarificări conceptuale și perspective de abordare:

Tema 1 - Conceptul de resursă personală din punct de vedere psihologic. Teorii și modele explicative ale resurselor personale (psihologice);

Tema 2 - Taxonomii ale resurselor personale în psihologia și educația contemporană;

MODULUL II. Definirea resurselor personale în literatura de specialitate:

Tema 1 - Resurse personale legate de identitatea de sine/maturizarea eu-lui;

Tema 2 - Resurse personale legate de starea de bine;

Tema 3 - Resurse personale legate de caracter ;

Tema 4 - Resurse personale legate de confruntarea cu realitatea și adaptarea la realitate ;

Tema 5 - Resurse personale legate de adaptare la schimbările contemporane ;

MODULUL III. Resursele personale - identificare și  direcții de dezvoltare:

Tema 1 - Instrumente de evaluare a resurselor personale;

Tema 2 - Rolul instrumentelor de evaluare a resurselor personale în cunoașterea elevului;

Tema 3 - Programe de dezvoltare a resurselor personale;

Tema 4 - Adaptarea programelor de dezvoltare a resurselor personale la factorii contextuali și situaționali;

MODULUL IV. Dezvoltarea personală – planificare și raportare la aspirațiile personale și de carieră ale elevilor:

Tema 1 - Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale;

Tema 2 - Reflecția critică asupra resurselor personale în raport cu aspirațiile personale și de carieră și cu riscurile de nereușită;

MODULUL V. Planificarea carierei în raport cu resursele personale:

Tema 1- Importanța resurselor personale pentru planificarea carierei;

Tema 2 - Relația dintre resursele personale și reușita academică și socială;

Tema 3 - Autoevaluarea resurselor personale, aspirațiilor, scopurilor și priorităților;

Tema 4 - Programul personalizat de integrare a calităților personale în planul de reușită personală și profesională.

Documente necesare pentru înscriere: diplomele de studii; acte de identitate – CI, iar pentru persoanele care și-au schimbat numele de pe actele de studii – acte doveditoare; adeverință de la locul de muncă care să ateste calitatea profesională. Documentele necesare vor fi prezentate în copie, la începutul cursurilor. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere pus la dispoziție de INB, la adresa de contact; când se întrunește numărul de participanți se va stabili data exactă a începerii cursurilor.